Forretningsbetingelser og privatlivspolitik

 

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Learn2live v. Malene Hansen.

Alle ydelser, services, produkter og forløb, udgår fra Malene Hansen – Learn2live, Kongshøj 13, 6400 Sønderborg. CVR nr. 30 36 96 02, Mail: [email protected]

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK)

Betalingsbetingelser vedrørende Online forløb, Bootcamps, Foredrag, Individuelle Sessioner og Forløb

Alle services betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales.

Bootcamps og foredrag afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis bootcamps eller foredrag skulle blive aflyst, får køber enten et andet tilbud, eller det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag bliver dagen erstattet af en ny dato.

Tilmelding til foredrag, Bootcamps, Individuelle og online forløb er bindende. Hvis du vil afbestille, når der er under otte dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit kursusgebyr til nogle af mine andre ydelser. Når der er otte dage eller under til start, kan du ikke længere få pengene retur.

Det er således ikke muligt at springe fra et forløb midt i forløbet. Selvom du skulle vælge ikke at møde op, hæfter du stadig for den fulde pris af det produkt, du har sagt ja til.

 

Rettigheder

Malene Hansen har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til produkter, online kurser, forløb samt PR.

Ved køb af Malene Hansen´s ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Malene Hansen måtte pådrage sig i relation til sine produkter, forløb, ydelser samt services er begrænset til direkte skade og tab. Malene Hansen skal under ingen omstændigheder være ansvarligt for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset om Malene Hansen har handlet simpelt uagtsomt.

Fortrydelsesret

Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af udarbejdet services gældende: Bootcamps, foredrag, 1:1 forløb, online forløb samt afholdte sessioner ikke omfattet fortrydelsesretten.

 Ændring af forretningsbetingelser

Malene Hansen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel. Malene Hansen forholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende.

 

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Jeg bekræfter at jeg er bekendt med persondataforordningen, som træder i kraft 25. maj 2018, og jeg bestræber mig på at opbevare oplysninger på forsvarlig vis.

I forbindelse med køb eller download af gratis materiale hos Learn2live har du indtastet en række personoplysninger.

Disse personoplysninger behandler jeg i forbindelse med ekspedering af dit køb eller download, da det er nødvendigt, for at jeg kan opfylde min del af handlen samt regnskabsmateriale, som ifølge lovgivningen skal, gemmes i 5 år. Herefter bliver oplysningerne slettet.

Behandling af personoplysninger – samtykke

Jeg har ved sign-up bokse tydeliggjort, at når du giver mig din e-mailadresse, giver du dit samtykke til, at du samtidig skriver dig op til mit nyhedsbrev. Du kan altid afmelde dig i bunden af alle mine nyhedsbreve.

Jeg har dobbelt-optin til mit nyhedsbrev, hvilket sikrer, at kun de personer som selv har skrevet sig op, lander på min nyhedsbrevsliste.

Datasikkerhed

Uanset om jeg behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil jeg altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Jeg opbevarer e-mailadresser i MailChimp som overholder GDPR’s retningslinier.

Jeg opsamler desuden data gennem Google Analytics og Facebook Pixel, som jeg bruger til markedsføring via Facebook adds.

Indsigt og klager

Du kan altid få oplyst, hvilke personoplysninger, jeg har om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes.

Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [email protected]