Dit selvværd afspejler hvor meget medvind du giver dig selv

Dit selvværd afspejler, hvor meget medvind du giver dig selv!

Har du lavt selvværd er der måske nogle tegn på det lave selvværd, som du ikke før har tænkt over.

Tegn på lavt selvværd:

  • Du er ofte meget selvkritisk:

Hvis du har lavt selvværd, minder du dig konstant om egne fejl og mangler. Og du kan ofte være i tvivl om andres kommentarer er kritik mod dig eller bare en konstatering.

  • Du fokuserer på svagheder, fejl og mangler:

Det er lidt bagvendt. Men dit fokus på dine svage sider er en misforstået omsorg. Din hjerne har spillet dig et puds og tror, at den hjælper dig til at undgå fremtidig kritik fra omverdenen, hvis den som den første påpeger dine svage sider.

  • Du føler dig ofte uberettiget til at modtage andres kærlighed, opmærksomhed og accept:

Hvis du inderst inde ikke føler dig ok, er det svært at tro på, at andre oprigtigt synes du er elskelig.

  • Du føler dig ofte skyldig:

Selvkritikken betyder, at du ofte påtager dig alt for meget ansvar for episoder og stemninger, som slet ikke er dit ansvar.

  • Du har svært ved at træffe svære beslutninger:

Med det lave selvværd følges ofte en ambivalens. For på den ene side ved du godt, hvad du helst vil. På den anden side står alle bekymringerne og selvkritikken og betyder, at du ikke tør tage en beslutning.

“Du kan opbygge dit selvværd, og du kan gøre det lige nu!”

Alle mennesker har udfordringer, opture og nedture, det er der ingen kur imod…. Men selvværd får dig til hvile i dig selv og til at fortsætte på en konstruktiv måde, selvom du måske ind i mellem oplever modstand og fiasko – selvværdet får dig til at holde af livet og opleve glæde og tilfredshed.

Den rigtig gode ”nyhed” er, at dit selvværd også kan styrkes lige her i dit liv. Du kan starte lige nu!

Hvad er selvværd
Selvværd er både noget medfødt og noget, vi har fået eller ikke fået opbygget i de første vigtige barndomsår og naturligt nok større hos nogle end hos andre.

Selvværd er at værdsætte dig selv – at elske dig selv på godt og ondt. At føle dig god nok, som du er, uanset hvordan du er, og hvad andre synes. Selvværd er dybest set en tilstand: ”AT VÆRE”.
Det er en kunst, som er en udfordring for de fleste af os i den vestlige verden, fordi vi er så optaget af præstationen – det vi kan – i stedet for det vi ER lige her og nu (altså ud over titler, alder, køn osv.).

Sådan nedbrydes selvværd
Selvværdet slides, hvis du går for meget på kompromis med dig selv, dine inderste ønsker, behov, drømme eller idealer – hvis du ikke sørger for at få vigtige behov opfyldt.

Eksempelvis hvis du skubber negative såvel som positive følelser væk, er stresset i længere tid, lever i et dårligt parforhold, er single mod din vilje eller mistrives på dit arbejde.

Selvværdet kan således også slides, hvis der sker betydningsfulde, måske gentagne negative hændelser i dit liv, som du ikke umiddelbart har indflydelse på – typisk tab og/eller chok.

Tab kan eksempelvis være at du bliver fyret fra jobbet, bliver alvorligt syg, kæresten er utro, vil skilles eller dør, nære familiemedlemmer/venner bliver alvorligt syge eller dør.

Chok er situationer, hvor noget er for meget for hurtigt, med andre ord – for overvældende, det kan være fysisk så som styrt og fald, trafikuheld, overfald, trusler på livet ja sågar lægelige indgreb så som operationer (selvom kroppen er i narkose, registrerer den er der er fare på færde) – eller psykisk: vidne til vold og overgreb, især som barn og som barn kan voldsomme følelsesudbrud, straffe og skænderier sætte sig, det kan også være pludselige tab af nærtstående.

Tab og choktraumer kan heldigvis overvindes så du genvinder dit selvværd, oftest endda så du er endnu stærkere bagefter. At være med processen i stedet for at skubbe følelser og kropsreaktioner væk er et stort skridt til heling.

At opbygge dine ressourcer og din fornemmelse af din krop . Og at bearbejde tingene sammen med en professionel coach/terapeut er i høj grad også at give dig selv kærlighed.

Tag de ”kampe”, som virkelig betyder noget for dig – brug din energi/tid på det som, du virkelig brænder for, dét som virkelig er vigtigt for dig – det, der giver dig selvtillid og selvværd. Det bringer dig mere og mere i kontakt med dit autentiske jeg/din essens og dybest set din sjæl.

Måske synes du ikke lige du kan finde ud af, hvad du virkelig brænder for. Her gør øvelse mester, og jo mere du beslutter dig for at være tro mod dig selv og følge dit hjerte/din indre stemme, desto bedre bliver du!

Bær over med dig selv, når du fejler – og brug krudtet på at blive bedre (i stedet for at bruge energien på at skælde dig selv ud!)

selvværd

Sådan opbygger du selvværdet
Selvværdet kan øges, når du gør det, som du inderste inde – din kerne – ønsker.

Virkelig at udvikle selvværdet fordrer, at du får dækket det medfødte behov for at blive set, oplevet og forstået, sådan som du er, af personer, som du kan mærke er oprigtig interesserede i dig!

Det kaldes forældrekærlighed, men kan dækkes af andre: i voksenalderen er det typisk en partner, nære venner og/eller en coach/terapeut (det udgør 80 % af virksom terapi – ifølge en nyere undersøgelse om hvilke terapiformer, der virker).

Dette behov kan ikke tilfredsstilles af dig selv, lige her har du brug for mindst ét andet menneskes nærvær, interesse og forståelse!…..det er derfor selvhjælpsbøger kan være vældig gode, og alligevel ikke altid nok til virkelig at skabe positive forandringer.

At blive set, oplevet og forstået er eksempelvis, når barnet glædestrålende kommer med en tegning til sin mor og hun siger ”Ih hvor er du glad for at tegne” …i stedet for at sige ”ih hvor er det en flot tegning” – eller det er, når barnet suser ned af rutschebanen og faren siger ”ih hvor du morer dig” i stedet for ”hvor er du dygtig”.

Som voksen har du måske oplevet at sidde og fortælle om alle strabadserne på dit arbejde, og din veninden spontant, medfølende udbryder: ”Det er da hårdt at være dig”. Eller du fortæller en længere smøre om din kæreste og hvad han burde gøre anderledes, og samme veninde udbryder: ”Hold da op hvor er du vred!”. Pludselig slapper du af, måske kun et øjeblik – men kroppen elsker at blive set, oplevet og forstået, så slipper den spændingerne.

Kend dig selv – elsk dig selv!
Enkelt og ind i mellem en udfordring…. at du tør møde dig selv og anerkende både dine positive OG dine negative sider. AT du tør slippe forestillingen om, at du skal være perfekt… anderledes end sådan, som du er. Hvis du er indadvendt, synes du måske, du er kedelig og vil hellere være udadvendt…hvis du er udadvendt, så synes du måske du tager for meget plads eller er for overfladisk?!

Du er, som du er lige nu på godt og ondt – jo mere du kæmper for at skubbe sider af dig selv væk, desto mere vil de genere dig og fylde i dit liv. Kuren er, at give disse sider af dig selv lov til også at være der – det er ikke det samme som de får lov at bestemme, tværtimod…

Eksempelvis hvis du er bange for at dumme dig, så lader du måske være med at sige eller spørge om noget. Jo mere det genere dig at være dum desto og mere energi bruger du på at skjule det – desto større sandsynlighed er der, for at andre vil opfatte dig som lidt dum (ikke nødvendigvis uintelligent).

Du kan starte med at tillade angsten at være der, i nogle tilfælde endda sige højt ”jeg føler mig lidt usikker lige nu ved at stå frem, men jeg mener bla, bla, bla.….” (Hvis du vil overbevise/sælge noget til andre, kan det dog ikke anbefales at fortælle om din usikkerhed).

At rumme at du ikke ved alt, og at du nogle gange kommer til at dumme dig, med det du siger eller gør – det giver dig frihed og selvværd!

Der kan være modstand hos dig på at rumme dine negative sider – du tror måske, at hvis du giver efter, så vil den negative side overtage dit liv, og andre mennesker vil flygte skrigende bort.

Modstand har altid en historie, og deres fornemste opgave er dybest set at passe på dig – de har typisk været der i mange år, og kan være blevet uhensigtsmæssige. De er nemlig oftest dannet under din opvækst, når de voksne ikke har fået passet på dig/set, oplevet og forstået dig = elsket dig på den måde du havde brug for.

Nu er du så selv voksen og i stand til at passe på dig selv på en hel anden måde, end dengang du var barn og ung. Nogle gange skal du måske “bare” lige lære, hvordan du kan gøre det, så du føler dig okay.

Hvis det er svært for dig at slippe modstanden mod at rumme en side af dig selv, kan det være en hjælp, at du overvejer hvad der er historien: hvordan det kan være du ikke må være sådan nu og dengang du lærte det (det kan være helt subtilt, ved at du er blevet ignoreret = ikke set, når du var sådan, eller ved at din familie har snakket negativt om nogen, som var sådan).

Du kan også anerkende modstanden for at have passet på dig i alle de år – intentionen har været god (at passe på dig) selvom virkningen måske ikke altid har været hensigtsmæssig.

Står du i stampe i dit vægttab er det ofte tid til at reflektere over, hvilke værdier og normer du har med fra din opvækst omkring kost, motion og søvn.

Hvad så du dine forældre gør? Og hvordan har det påvirket dig?

De fleste har negative tanker om deres krop med sig og det gør det sværere for os at leve sundt. F.eks. kan vi have oplevet en mor, der altid var på slankekur og ked af sin krop, og som trøstede sig med kage og slik. Det kan godt være, at hun sagde du skulle dyrke motion og spise sundt, men vi lærer rigtig meget af de vi ser. (Børn gør ikke hvad du siger men hvad du gør).

Alt det, som forældre kan have svært ved at rumme i sig selv, kan de også have svært ved at rumme i deres børn. Derfor lukker vi ned for sider af os selv, som vi fornemmer, vores forældre fandt mindre “elskværdige” i ordets egentlige forstand. Det påvirker selvværdet, fordi vi så kun føler os elsket i en tilpasset udgave.

Hvis du vil have et højere selvværd, skal ind og møde dit indre barn og give det næring og omsorg og sætte det fri.

Målet er, at du finder ind til det, som er din essens, så du kan begynde at leve ud fra den. På sundhedssiden kan det for eksempel betyde, at du bliver bedre til at mærke efter, hvad du har bug for og ikke længere behøver at dulme dit savn med søde sager.

 

Lær mere om, hvordan du booster dit selvværd og lærer at passe godt på dig selv på onlinekurset: “Smid de sidste 5 kg”.

smid de sidste 5 kg

 

Comments

  1. A says

    Du har virkelig nogle gode overvejelser, det giver mening og jeg kan følge tanken hele vejen. Dette burde være obiligatorisk læsning for unge og ældre, nu hvor vi lever i et samfund med høje forventninger og struktur. Man når ikke at give sjælen plads, tid, opmærksomhed og oprigtig omsorg, som den har behov for. Vi lytter ikke til os selv. Tak for god læsning, dette gælder iøvrigt alle dine artikler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *